Transport gratis

Przy zakupie towaru w cenie powyżej 4000 zł  oferujemy bezpłatny transport mebli w strefie bezpłatnych dostaw (obszar zaznaczony na mapie).

Zapoznaj się z mapką strefy bezpłatnego transportu i skorzystaj z naszej usługi. Jeśli miejscowość, do której chcesz dostarczyć zakupione meble znajduje się poza oznaczoną na mapce strefą, koszt transportu nie wyniesie więcej niż jest podany przy każdym produkcie.

Transport Gratis - Mapa